psicoterapia barcelona

ACOMPANYAMENT ADULT

Com a persones adultes tenim molts assumptes que es repeteixen i que no trobem solució, crisi que no sabem abordar o desitjos frustrats que no acabem d’encaixar. Actualitzar-nos en el present és una tasca que ens ajudarà a seguir vivint amb més benestar, i t’acompanyo en això.

acompañamiento barcelona
psicoterapia barcelona

DE QUÈ ES TRACTA?

  • Canvis vitals
  • Depressió
  • Estrès instatisfacció o falta de motivació
  • Dificultat en les relacions interpersonals
  • Manca d’habilitats socials
  • Autoestima
  • Adiccions
  • Trastorns alimentaris
  • Pors i fòbies
psicoterapia barcelona

LA GESTALT

És un corrent de la psicoteràpia humanista amb una comprensió holística de la persona que busca la integració en l’aquí i l’ara per expandir l’ésser.
L’objectiu del procés terapèutic és el canvi a través de la resolució del conflicte intern i l’actualització de les potencialitats a recuperar. En aquest sentit la creativitat i la psicoteràpia estan interconnectades en tot el procés.
El treball es realitza amb totes les tècniques que permeten facilitar el canvi i la resposta creativa.

L’AROMATERÀPIA

A través dels olis essencials i les seves propietats d’acció a nivell emocional, es busca restablir l’equilibri dels sistema.

PSICOTERÀPIA A TRAVÉS DE LA DANSA MOVIMENT TERÀPIA (DMT):

La Dansa Moviment Teràpia (DMT) és una especialitat de la psicoteràpia, que està dins de les Teràpies Creatives, basada en la relació cos-emoció-ment. Utilitza el cos i les seves expressions no verbals (expressió corporal, el gest, el joc simbòlic, l’activitat física …) per promoure la integració emocional, cognitiva i física.

Es fonamenta en la teoria i pràctica psicoanalítica, en la Psicologia del desenvolupament, en la Investigació de la comunicació no verbal i en Sistemes d’anàlisi de moviment

El simbolisme que el moviment ens proporciona en el joc corporal, el procés creatiu, el joc simbòlic i el moviment expressiu permet un molt bon treball terapèutic específicament amb els/ les nens / es.

El moviment permet també experimentar noves formes de fluir, d’ésser i col·locar-nos davant del món. Promoure diferents maneres de moviment i experimentar-les, crearà nous camins neuronals i d’aprenentatge del nen/a tant a nivell cognitiu com emocional.