psicoterapia barcelona

ACOMPANYAMENT INFANTIL I JUVENIL

S’acompanya a nens i adolescents en la recerca dels seus propis recursos personals per a la resolució de conflictes que coexisteixin en aquell moment en les seves vides, el restabliment del seu equilibri intern, perquè així puguin trobar-se satisfetsen amb ells/elles  mateixos /es, amb l’entorn i les relacions en sintonia amb la seva veritable necessitat i essència.

El treball d’acompanyament es realitza des de la mirada Gestalt , la Dansa Moviment Teràpia (DMT) i l’Aromateràpia.

acompañamiento barcelona
psicoterapia barcelona

LA GESTALT

És un corrent de la psicoteràpia humanista amb una comprensió holística de la persona que busca la integració en l’aquí i l’ara per expandir l’ésser.
L’objectiu del procés terapèutic és el canvi a través de la resolució del conflicte intern i l’actualització de les potencialitats a recuperar. En aquest sentit la creativitat i la psicoteràpia estan interconnectades en tot el procés.
El treball es realitza amb totes les tècniques que permeten facilitar el canvi i la resposta creativa.

L’AROMATERÀPIA

A través dels olis essencials i les seves propietats d’acció a nivell emocional, es busca restablir l’equilibri dels sistema.

PSICOTERÀPIA A TRAVÉS DE LA DANSA MOVIMENT TERÀPIA (DMT):

La Dansa Moviment Teràpia (DMT) és una especialitat de la psicoteràpia, que està dins de les Teràpies Creatives, basada en la relació cos-emoció-ment. Utilitza el cos i les seves expressions no verbals (expressió corporal, el gest, el joc simbòlic, l’activitat física …) per promoure la integració emocional, cognitiva i física.

Es fonamenta en la teoria i pràctica psicoanalítica, en la Psicologia del desenvolupament, en la Investigació de la comunicació no verbal i en Sistemes d’anàlisi de moviment

El simbolisme que el moviment ens proporciona en el joc corporal, el procés creatiu, el joc simbòlic i el moviment expressiu permet un molt bon treball terapèutic específicament amb els/ les nens / es.

El moviment permet també experimentar noves formes de fluir, d’ésser i col·locar-nos davant del món. Promoure diferents maneres de moviment i experimentar-les, crearà nous camins neuronals i d’aprenentatge del nen/a tant a nivell cognitiu com emocional.

psicoterapia barcelona

DE QUÈ ES TRACTA?

 • Separacions i dols
 • Limitacions o obstacles a establir relacions
 • Maneig de les habilitats socials
 • Autoestima
 • Adiccions
 • Manca de regulació organísmica: hiperactivitat, impulsivitat, agressivitat, ansietat, depressió, estrès, falta de motivació
 • Trastorns alimentaris
 • Control d’esfínters
 • Pors i fòbies
 • Somatitzacions en pell, aparell respiratori, etc
 • Gelosia
 • Desmotivació escolar, absentisme, dificultats d’aprenentatge
 • Autisme
 • Violència / agressions
psicoterapia barcelona

EDATS

 • Nens entre 3 y 12 anys
 • Adolescents / Joves fins a 21 anys